Goodyera oblongifolia

Previous -- Next -- Index -- Home