Corallorhisa striata, Oregon

Previous -- Next -- Index -- Home